Bývanie

info DSS poskytuje celoročné bývanie a bývanie pre prijímateľov s týždennou formou pobytu v 1, 2 , 3 a 4 posteľových izbách.
info Izby sú vybavené nasledujúcim zariadením: polohovateľné lôžko, uzamykateľná skriňa, nočný stolík, polička, stôl, stolička (kreslo), stropné svetlo, lampička. Niektoré izby sú vybavené aj televízorom. Izby sú prijímateľom prideľované s prihliadnutím na zdravotný stav a spoločenské kontakty v domove.
info Pridelená izba sa považuje za súkromný priestor prijímateľa. Okrem nej prijímateľ v rámci bývania využíva aj ostatné priestory domova.
info Po dohode si môže občan priniesť aj vlastný nábytok, prípadne vlastné zariadenie.
info Televízory sa nachádzajú v spoločenských miestnostiach a aj na niektorých izbách
info Toalety a kúpeľne sú umiestnené v jednotlivých pavilónoch a sú spoločné pre všetkýách príjmateľov služieb.
info Ubytovanie zahrňuje kúrenie, teplú a studenú vodu, elektrický prúd, upratovanie, pranie, drobné opravy posteľnej bielizne a osobnej bielizne, žehlenie.
info

Mimo izby a priestorov uvedených vyššie môže prijímateľ obvyklým spôsobom užívať spoločne s ostatnými obyvateľmi domova ešte:
[ jedáleň, miestnosti na rozvoj pracovných zručností, spoločenské miestnosti pre volnočasové aktivity obyvateľov a komunitné stretnutia, rehabilitáciu, počítačovú učebňu, záhradu s altánkom] 

info Prístup do priestorov ambulancie, rehabilitácie a kuchynky majú prijímatelia len za prítomnosti zamestnanca. Prístup do priestorov denných miestností zamestnancov, šatní zamestnancov a technických priestorov (práčovňa, kotolňa, pivnica) je prijímateľom zakázaný.
info Pri vstupe do súkromných priestorov sú zamestnanci, či iné osoby povinné rešpektovať súkromie prijímateľov.
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen