Úschova cenných vecí

star Cenné veci občanov (cenné veci, peniaze, VK) sú uschované v trezore domova na základe spísanej „Zmluvy o úschove“ v zmysle občianskeho zákonníka, o ktorých sa vedie evidencia. V prípade, že občan má osobný vzťah k týmto predmetom a nesúhlasí s ich uložením v trezore, zariadenie nemôže zodpovedať za tieto predmety.
star Predmety dané do úschovy sa klientom vydajú na ich požiadanie, pri odchode zo zariadenia, alebo preložení do iného zariadenia. O vydaní vecí sa spíše záznam.
star V prípade úmrtia sú veci predmetom dedičského konania a z úschovy sú vydané na základe rozhodnutia notára.

 

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen