Rehabilitácia

V zariadení DSS Integra sa poskytuje rehabilitácia na udržanie mobility a motoriky, ktorá zahŕňa

tick liečebnú telesnú výchovu
tick fyzikálnu terapiu

Rehabilitačná liečba sa poskytuje na odporúčanie rehabilitačného lekára a podľa zdravotného stavu klientov, ktorú  vykonávajú fyzioterapeuti.

Pri rehabilitácií sa využívajú prvky Bobáthovej, Kabáthovej metodiky, Kaltenborna a izometrické cvičenia. Využívajú sa aj aktívne, pasívne cvičenia a špeciálne dychové cvičenia. Cvičenia sa prevádzajú na žinienke, pri rebrinách, u niektorých sa využíva stacionárny bicykel a pri nácviku chôdze G – aparát. Neoddeliteľnou súčasťou je aj polohovanie: antidekubitové, stimulačné a korekčné.

Z elektroliečby sa využíva: magnetoterapia, Rebox, bioptrónová lampa a z teploliečby sa aplikujú lavathermové vrecká a parafínové zábaly.

Z fyzikálnej terapie sa u nás využívajú masáže, ktoré priaznivo pôsobia na organizmus. A to klasická masáž, či už čiastočná, alebo celková.

Z fyziatrie sa aplikuje vodoliečba ako vírivý perličkový kúpeľ ktorý pomáha znížiť zvýšené svalové napätie. Napriek zdravotnému znevýhodneniu klienti pravidelne navštevujú v zariadení DSS Gaudeamus, hydrokinezioterapiu / cvičenie vo vode/. Využívaná je aj hippoterapia v DSS Rosa.

Vďaka týmto metodikám znižujeme zvýšené svalové napätie, posilňujeme oslabené a vyťahujeme skrátené svalstvo, zvyšujeme rozsah kĺbovej pohyblivosti a zlepšujeme kvalitu života našich klientov.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen