Štandardy kvality

Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja

 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v § 104 určuje hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.

 • Podmienky kvality sociálnych služieb stanovuje zákon rovnako pre všetky zariadenia na celom území SR, ktoré sú zadefinované v prílohe č. 2 k zákonu o sociálnych službách.

 • V spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, s verejnými a neverejnými poskytovateľmi služieb, a prijímateľmi sociálnych služieb vznikol dokument „Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorý konkretizuje podmienky a rozpracováva do jednotlivých štandardov a indikátorov, ktoré umožňujú ich hodnotenie.

 • Podmienky kvality sociálnych služieb sú nástrojom na hodnotenie a zároveň zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Sú cestou na zlepšenie sociálnych služieb.

 • Podmienky kvality prostredníctvom jednotlivých štandardov a indikátorov konkrétne definujú realizáciu poskytovaných sociálnych služieb, aby boli kvalitné.

 • Kvalitné sociálne služby umožňujú prijímateľom sociálnych služieb rozhodovať o svojich prioritách a žiť kvalitný a spokojný život s pracovníkmi, ktorí im pomáhajú hľadať cestu k naplneniu.

 • Podmienky sú v zákone rozdelené na:

  • procedurálne (zamerané na klienta) – určujú ako má poskytovaná služby vyzerať,
  • personálne (zamerané na zamestnanca) – určujú personálne a odborné zabezpečenie poskytovanej sociálnej služby,
  • prevádzkové – určujú prevádzkové podmienky pre poskytovanie sociálnej služby.

Koordinátor podmienok kvality v DSS INTEGRA:

Mgr. Alžbeta Fölöpová – fulopova@dssintegra.sk

Mgr. Lucia Matúšová - 

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen