Návrhy, pripomienky, sťažnosti

Postup

clip Na zlepšenie poskytovania sociálnych služieb klientom môžu príbuzní a zamestnanci DSS podávať riaditeľovi domova návrhy a pripomienky.
clip Klienti môžu svoje návrhy a pripomienky predkladať na komunite klientov, ktorá sa koná 1x týždenne, alebo riaditeľovi domova osobne.
clip V prípade nespokojnosti je možné podávať sťažnosti. Sťažnosti sa evidujú v knihe sťažností, evidovanej zástupcom riaditeľa.
clip Pripomienky a sťažnosti na zamestnancov DSS možno podávať riaditeľke domova ústne, prípadne písomne.
clip Sťažnosti na riaditeľa domova sa podávajú zriaďovateľovi zariadenia.

Pri riešení sťažnosti DSS postupuje podľa platných právnych predpisov. V prípade, že sťažovatelia nie sú spokojní s riešením sťažnosti, môžu sa obrátiť na zriaďovateľa.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen