Verejné obstarávanie

info Dokument  Dátum
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky Potravín 2023 16.1.2023
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie cenových ponúk na keramickú pec - Prieskum trhu 16.11.2022
 stiahnuť PDF dokument Súhrnná správa 2022 Q3 1.10.2022
 stiahnuť PDF dokument Súhrnná správa 2022 Q2 1.7.2022
 stiahnuť PDF dokument Súhrnná správa 2022 Q1 1.4.2022
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty 14.2.2021
stiahnuť PDF dokument Sumár VO 2021  
 stiahnuť PDF dokument Výzva - Oprava Wifi siete 3.12.2021
 stiahnuť PDF dokument Výzva - stropné zdvíhacie zariadenie  2.12.2021
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie cenových ponúk - Prieskum trhu - Konvektomat 18.10.2021
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk - Sanácia múru v suteréne
Výkaz výmer 
30.6.2021
stiahnuť PDF dokument Sumár VO 2020  
stiahnuť PDF dokument Sumár VO 2019  

stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie ponúk - Zákazka s nízkou hodnotou - podlahová krytina_PVC 15.03.2019
stiahnuť PDF dokument Sumár VO 2018  

stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie cenových ponúk na defibrilátor 29.10.2018

stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov

23.10.2018

stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodávku klimatizácie

18.10.2018
stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie cenových ponúk na dodávku elektronického dochádzkového systému

25.4.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mliečne výrobky 9.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Potraviny 9.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mrazené koláče 8.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mrazené výrobky 8.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Ovocie a zelenina 8.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Ovocné pyré 7.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Müsli 7.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Pekárenské výrobky 7.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Čaje 7.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Kuchyňa 6.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Práčovňa 5.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Čistiace a dezinfekčné prostriedky 5.2.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk - Práčovňa 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk - Kuchyňa 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk - Čistiace a dezinfekčné prostriedky 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Potraviny 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Pekárenské výrobky 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Ovocné pyré 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Ovocie a zelenina 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Müsli 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mrazené výrobky 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mrazené koláče 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mliečne výrobky 15.1.2018
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Čaje 15.1.2018
stiahnuť PDF dokument Sumár VO 2017  
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky 26.10.2017
stiahnuť PDF dokument Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na opakované dodávky zeleniny 9.2.2017
stiahnuť PDF dokument

Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky Zeleniny

25.01.2017
stiahnuť PDF dokument  Sumár VO 2016  
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Potraviny 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Pekárenské výrobky 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Ovocné pyré 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Ovocie a Zelenina 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Müsli 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mrazené výrobky 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mlieko a mliečne výrobky 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Káva a čaje 09.02.2016
stiahnuť PDF dokument Výsledky vyhodnotenia ponúk VO - Mäso a mäsové výrobky 09.02.2016
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na odstránenie havarijného stavu v kúpeľni 08.02.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Ovocie a Zelenina 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Potraviny 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Pekárenské výrobky 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mrazené tovary 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mliečne výrobky 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Mäsové výrobky 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Ovocné pyré 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Müsli 19.01.2016
 stiahnuť PDF dokument Výzva na opakované dodávky - Káva a Čaje 19.01.2016
stiahnuť PDF dokument  Sumár VO 2015  
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na odstránenie závad v kotolni 13.11.2015
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky - müsli 16.2.2015
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky - káva a čaje 16.2.2015
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na opakované dodávky - ovocné pyré 16.2.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky zeleniny [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky potravín [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky pekárenských výrobkov [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky mrazených výrobkov [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky mliečnych výrobkov [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na opakované dodávky mäsa [výzva] 23.1.2015
 stiahnuť PDF dokument  Sumár VO 2014  
 stiahnuť PDF dokument Verejné obstarávanie na nákup kuchynských skriniek 8.8.2014
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na dodávku mrazených výrobkov 5.1.2014
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na dodávku rôznych potravín 5.1.2014
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na dodávku ovocia a zeleniny 3.2.2014
 stiahnuť PDF dokument Výzva na predkladanie ponúk na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 3.2.2014
 stiahnuť PDF dokument Oznámenie - verejné obstarávanie na dodávku potravín do stravovacej prevádzky DSS Integra 28.1.2014
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na predkladanie ponúk na zakázku Informačné technológie/IT Služby 14.1.2014
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na predkladanie ponúk - Pekárenské výrobky do stravovacej prevádzky DSS pre deti a dospelých Inegra + príloha 13.1.2014
 stiahnuť PDF dokument Oznam - výzvna na predkladanie ponúk na zakázku Informačné technológie/IT Služby 10.1.2014
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na obstaranie dodávky pekárenských výrobkov do stravovacích prevádzok DSS Integra 10.1.2014
 stiahnuť PDF dokument  Sumár VO 2013  
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na predkladanie ponúk - zdvíhacie zariadenie 2.12.2013
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na predkladanie ponúk - zdvíhacie zariadenie  9.9.2013
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na obstaranie dvíhacieho zariadenia na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou  5.9.2013
stiahnuť PDF dokument  Výzva - Dodanie stavebných prác  20.7.2013 
stiahnuť PDF dokument  Dodanie stavebných prác na oprave prívodu TUV  17.7.2013
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na predkladanie ponúk - počítače  9.5.2013
 stiahnuť PDF dokument  Sumár VO 2012  
 stiahnuť PDF dokument  Obstarávanie chlieb, pečivo  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Obstarávanie mäso  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Obstarávanie potraviny 1  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Obstarávanie potraviny 2  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Obstarávanie zelenina  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument

 Výzva mäso

 3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Výzva zelenina  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Výzva pekár. tovar  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Výzva potraviny 1  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Výzva potraviny 2  3.12.2012
 stiahnuť PDF dokument  Výzva na počítače  6.11.2012
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen