Nástup do Domova sociálnych služieb Integra

download Zoznam odporúčaných vecí pre nástup do DSS Integra [pdf | 35 kB]

DSS najmenej týždeň pred nástupom do domova písomne oznámi občanovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi deň nástupu do zariadenia. Súčasne mu oznámi, čo je potrebné pri nástupe predložiť:

check občiansky preukaz
check preukaz poistenca
check súdne rozhodnutia (o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, opatrovníctvo, rozhodnutie o dôchodku, iné)
check lieky, ktoré užíva s odporúčaním ošetrujúceho lekára
check kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára
check telefonický kontakt na príbuzných počas pracovnej doby i mimo nej

 

Okrem potrebných dokladov potrebuje klient umiestnený na trvalý pobyt a týždenný pobyt na začiatok pobytu:

check osobné šatstvo a obuv
check hygienické potreby (inkontinenčné pomôcky, ak ich používa)
check počiatočnú finančnú hotovosť €160/ 4 820,16 SK ( prepočítané konverzným kurzom 30,1260)
2011 - 2021 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen