Nástup do Domova sociálnych služieb Integra

DSS najmenej týždeň pred nástupom do domova písomne oznámi občanovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi deň nástupu do zariadenia. Súčasne mu oznámi, čo je potrebné pri nástupe predložiť:

check občiansky preukaz
check preukaz poistenca
check súdne rozhodnutia (o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, opatrovníctvo, rozhodnutie o dôchodku, iné)
check lieky, ktoré užíva s odporúčaním ošetrujúceho lekára
check kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára
check telefonický kontakt na príbuzných počas pracovnej doby i mimo nej

 

Okrem potrebných dokladov potrebuje klient umiestnený na trvalý pobyt a týždenný pobyt na začiatok pobytu:

check osobné šatstvo a obuv
check hygienické potreby (inkontinenčné pomôcky, ak ich používa)
check počiatočnú finančnú hotovosť €160
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen