Občianske združenie Pegas

tag

Názov OZ PEGAS
mail Adresa Tylova 21, 831 04 Bratislava
configuration Právna forma Občianske združenie
help Číslo účtu 2627075064/1100 Tatra banka, a.s.
configuration IČO 30841992 

Na úvod si dovolíme uviesť niekoľko údajov zo štatistík EÚ: Okolo 80 miliónov osôb v EÚ, teda jedna šestina populácie, má nejaké zdravotné postihnutie. V plnom spoločenskom a ekonomickom uplatnení im často bránia prekážky súvisiace s postojmi a prostredím. Navyše je počet osôb žijúcich v chudobe medzi zdravotne postihnutými ľuďmi o 70 % vyšší než priemer. Tieto údaje viedli aj nás k založeniu Občianskeho združenia PEGAS.

OZ PEGAS je nepolitické občianske združenie pre zdravotne postihnuté deti i dospelých a ich rodiny. OZ PEGAS vzniklo popri DSS Integra, Tylova 21. Našou snahou je zoskupovať postihnutých ľudí a ich rodiny, pomáhať rôznymi zaujímavými aktivitami pri rozvoji osobnosti, pri integrácii do spoločnosti zdravotne postihnutých. Naším hlavným cieľom je zbaviť predsudkov zdravých v spoločnosti a prelomiť ich pohľad na zdravotne postihnutých. Dávame možnosť všetkým zdravotne postihnutým vychutnať si pocit bezpečia a partnerstva.

Každá osoba zdravotne postihnutá túži žiť obyčajný život vo svojom domove, kde bude obklopená príbuznými a priateľmi. Dajme možnosť ľuďom so zdravotným postihnutím vychutnať si pocit bezpečia, partnerstva a skúsme prelomiť náš pohľad na nich. Sú to ľudské bytosti so všetkými ľudskými právami a slobodami. Pokúsme sa nezabudnúť na slová Eda Robertsa: „Byť iný neznamená nutne niečo negatívne. Byť iný znamená napríklad byť hviezdou“.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen