Kontaktné informácie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Všeobecné informácie
 tag Názov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
 configuration Právna forma rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
 home Zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
 configuration IČO 308 43 251
 configuration DIČ 2020872601
 mail Poštová adresa

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra
Tylova 21, 831 04 Bratislava

Detašované pracovisko: Lichnerova 86, 903 01 Senec 

facebook icon Facebook

https://www.facebook.com/IntegraDss

 

Bratislava

info

Sekretariát 02 / 44 45 87 29 dssintegra@dssintegra.sk
 info Ambulancia 02/444 50 666 0907 881 929
boss Riaditeľka PaedDr. Renáta Balážová riaditel@dssintegra.sk
Vedúci zamestnanci
employees Vedúci terapeutického úseku
terapia@dssintegra.sk
0918 343 301 
employees Vedúca zdravotného úseku Mária Kerenyiová kerenyiova@dssintegra.sk
0917 495 530 
employees Vedúca prevádzkového úseku Andrea Šalkovičová salkovicova@dssintegra.sk
0907 791 731 
employees Stravovanie Petra Orolínová stravovacia.prevadzka@dssintegra.sk
0918 636 281 
employees Sociálny pracovník Katarína Adámiová socialne@dssintegra.sk
0918 241 501 
Senec
boss Vedúca pracoviska Mgr. Linda Gachová psycholog.sc@dssintegra.sk
02 / 45 24 12 46
0905 306 065 
Darovací účet
help Darovací účet - DSS INTEGRA (Štátna pokladnica) 7000471525 / 8180 SK 07 8180 0000 0070 0047 1525

 

 Bratislava - Tylova 21  Senec - Lichnerova 155
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen