Odkázanosť FO na pomoc inej FO

Odkázanosť FO na pomoc inej FO je poskytovanie sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti klientom domova:

Upratovanie

check priestory zariadenia sú hygienicky pravidelne udržiavané personálom zariadenia.
check v skriniach a nočných stolíkoch si podľa svojich možnosti udržuje čistotu a poriadok sám klient. Ak klient nie je schopný uložiť si veci sám, personál zabezpečí čistotu a poriadok v osobných veciach klienta za prítomnosti klienta.
check vetranie priestorov zariadenia je vykonávané podľa potreby aj niekoľkokrát denne službukonajúcim personálom.

poskytovanie posteľnej bielizne, pranie a žehlenie posteľnej bielizne

check posteľná bielizeň sa vymieňa dvojtýždenne, prípadne podľa potreby – záznamy o výmene sú v evidencii
check pranie je zabezpečené vlastnou práčovňou

pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva

check osobné šatstvo klientov na celoročn om pobyte sa perie podľa potreby priebežne.
check na týždennom pobyte pranie šatstva zabezpečuje príbuzný počas víkendu
check klienti si osobné prádlo pripravia do prania sami
check ak klient nie je schopní vykonávať tieto úkony, zabezpečí to službukonajúci personál

poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

check počas pobytu sa klient sám stará o hygienu svojho tela a šatstva, obuvi, pokiaľ je to schopný vykonávať. Ak nie, starostlivosť preberá službukonajúci personál
check mobilní klienti si bežnú dennú toaletu vykonávajú sami, alebo za prítomnosti personálu. Čiastočne mobilní a imobilní klienti za pomoci personálu
check klienti sa kúpu minimálne 2x do týždňa pod dohľadom personálu. Všetky kúpania (bez asistencie aj s asistenciou) sú zaevidované v knihe hygieny, ktorá podlieha kontrole Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ)
2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen