Fotograf z DSS Integra

info Hoci má Róbert ťažké zdravotné postihnutie, ktoré ho vo viacerých oblastiach limituje, drieme v ňom duša umelca.
calendar 29. september 2017 notepad Bratislava
comment Bližšie informácie

Napĺňa ho práca s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi, ktorej výsledkom sú zaujímavé výtvory odrážajúce jeho vnímanie reality a estetické cítenie. Viackrát sa práve jeho diela stali súčasťou rôznych výstav a umeleckých podujatí. Umelecké vlohy sa pretavujú i do jeho práce s fotoaparátom. V roku 2013 vyhral súťažnú prehliadku „Výtvarný salón“ organizovanú ZPMP v SR v kategórii fotografia. Nový fotoaparát a počítač zakúpený vďaka Nadácii SPP rozšíril jeho možnosti pri práci s fotografiou. Rád fotí prírodu, ale i predmety a ľudí pri rôznych činnostiach. Sám si vyberá, čo ho najviac osloví a so zaujatím hľadá ten správny uhol pohľadu, aby mohol daný predmet či osobu čo najlepšie a najvernejšie zachytiť. Učí sa pracovať s novými funkciami a efektmi, ako napríklad nastaviť rozmazané pozadie pri portrétoch a fotení detailov, alebo dosiahnuť dobrú ostrosť pri fotení krajiny a rôznych činností. Najskôr si prácu s počítačom, s myšou a klávesnicou nacvičoval prostredníctvom rôznych on-line hier a písania v programe WORD. Neskôr sa Róbert zoznámil s programom ZONER. V súčasnosti sa Róbert učí nahrávať fotky a upravovať ich v uvedenom grafickom editore. Upravuje jas, kontrast, farbu a orezáva fotografie. Pri činnosti uplatňuje svoje estetické cítenie a zdokonaľuje svoju schopnosť kombinácie farieb a odtieňov, zlepšuje svoju predstavivosť a fantáziu. Práca s fotoaparátom a s počítačom rozvíja tiež jeho manuálnu zručnosť. Upravené fotografie s pomocou terapeuta tlačí a lepí ich do kroniky spolu s jednoduchým textom. Práca s fotkou od fotografovania až po výslednú grafickú úpravu je umenie, ktoré si vyžaduje čas. Hoci je Róbertova cesta len na začiatku, rád sa učí nové veci, práca s počítačom ho veľmi baví a preto sme radi, že vďaka projektu SPP môže rozvíjať svoj potenciál.

P9261918
P9261951
P9261927
P9261937
P9261939
P9261921
2011 - 2021 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen