III. ročník recitačnej súťaže Milana Rúfusa

info DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ulici aj tento rok zorganizovali už III. ročník recitačnej súťaže Milana Rúfusa v poézii a próze.
calendar 10. december 2013 notepad Bratislava
comment Bližšie informácie

Miesto konania: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7, Bratislava

Naše zariadenie opäť úspešne reprezentovala Majka Bírová s básňou od Marty Podhradskej „Viem.....“ . Konkurencia bola veľká, o to bola naša radosť väčšia, keď sme sa dozvedeli, že sa umiestnila na peknom III. mieste. Tento predvianočný čas sme si spríjemnili s našimi kamarátmi aj z iných zariadení a tešíme sa zase o rok.

Fotografia0436
Fotografia0438
Fotografia0442
Fotografia0446
Fotografia0447
Fotografia0452
2011 - 2021 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen