Návšteva z Česka

info Dňa 03.07.2013 sme v našom zariadení privítali návštevu z Česka.
calendar 3. júla 2013 notepad Bratislava
comment Bližšie informácie

Zástupcovia „Domova Na Hrádku“ z Uhlířskych Janovic s pani riaditeľkou PhDr. Janou Pilnou navštívili po vzájomnej dohode naše zariadenie. Cieľom návštevy bolo nadviazanie spolupráce so zahraničným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré by malo podobné zameranie a priority ako naše zariadenie.

Zástupcovia „Domova“ si prezreli naše priestory, zoznámili sa s obyvateľmi a zamestnancami. Vymenili sme si skúsenosti z poskytovania sociálnych služieb v Česku a na Slovensku. Pri spoločnom rozhovore vyplynulo, že starosti aj radosti sú veľmi podobné a že ani hranice nie sú prekážkou k vzájomnej spolupráci.

P1060922
P1060920
P1060919
P1060918
P1060921
2011 - 2021 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen