Úhrady

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti (II. až VI. stupeň) uvedeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

2. Výška úhrady podľa ods. (1) sa stanovuje na deň na občana v ZSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba

(a) celoročnou pobytovou formou

1. Fyzická osoba zaradená do II. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,06 € (32 Sk)

2. Fyzická osoba zaradená do III. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,16 € (35 Sk)

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,33 € (40 Sk)

4. Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,93 € (58 Sk)

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 2,46 € (74 Sk)

(b) týždennou pobytovou formou

1. Fyzická osoba zaradená do II. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,86 € (26 Sk)

2. Fyzická osoba zaradená do III. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,96 € (29 Sk)

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,13 € (34 Sk)

4. Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,53 € (46 Sk)

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 1,96 € (59 Sk)

(c) ambulantnou formou do štyroch hodín

1. Fyzická osoba zaradená do II. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,23 € (7 Sk)

2. Fyzická osoba zaradená do III. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobyna základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,30 € (9 Sk)

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,37 € (11 Sk)

4. Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,43 € (13 Sk)

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,60 € (18 Sk)

(d) ambulantnou formou viac ako štyri hodiny

1. Fyzická osoba zaradená do II. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,27 € (8 Sk)

2. Fyzická osoba zaradená do III. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,33 € (10 Sk)

3. Fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,46 € (14 Sk)

4. Fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,66 € (20 Sk)

5. Fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenia rozsahu odkázanosti 0,93 € (28 Sk)

2011 - 2023 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen