20 výročie DSS INTEGRA

POĎAKOVANIE

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na dobrom mene, tradícií a hodnotách v zariadení. Zamestnancom, rodičom, dobrovoľníkom,priateľom a sponzorom Integry, ktorí sú neodeliteľnou súčasťou pri plnení životných prianí. Ľudia s otvoreným srdcom a láskavou rukou, bez ktorých by život v Integre ostal stáť.

20vyrocie integra 20vyrocie_integra 20 vyrocie integra
20 vyrocie integra 20 vyrocie integra 20 vyrocie integra

viac fotografií

POZVÁNKA

calendar Dňa: 27.06.2012
miesto Miesto konania: DSS Integra pracovisko Bratislava, Tylova 21, 831 04 Bratislava
cas Čas konania: od 9,00 hod po celý deň
pozvani Pozvaní:
 • klienti pracoviska Bratislava
 • klienti pracoviska Senec
 • rodičia
 • zástupcovia BSK
 • dobrovoľníci INEX
 • hostia
 • účinkujúci - súbor Rosnička, ZŠ Nevädzova, Lúčnica, minifarma Shetland wood, pán Ivan, Pitný režim, zamestnanci
ciel Cieľ akcie: deň otvorených dverí, spoločenské podujatia, oslávenie 20 výročia založenia zariadenia

 

 


 

Program: Deň otvorených dverí

I. Časť progrmu
9,00

Otvorenie slávnostného dňa a ukončenia roku, Odovzdávanie diplomov a ocenení

9,30-11,00 Športové a spoločenské predpoludnie
11,00-11,15 Vyhodnotenie predpoludnia
11,30-13,00 Obed
13,00-15,00 Príprava na spoločenské popoludnie
   
II. Časť programu
15,00 Vítanie rodičov, hostí
15,30 Uvítanie a príhovor
   
Spoločenský program
 • vystúpenie klientov DSS Integra
 • vystúpenie súboru Rosnička z MŠ Gessayova
 • vystúpenie deti zo ŠZŠ Nevädzova
 • vystúpenie Lúčnica
 • Spoločenské popoludnie pri hudbe
 • Raut
 
Sprievodné akcie
 • Deň otvorených dverí
 • Premietanie – prezentácia DSS Integra (prierez 20 rokov) – v réžii DSS Integra
 • Tvorivé diele – DSS Integra
 • Minifarma – minifarma Shetland wood
 • Salón krásy – SOŠ Svätoplukova
 • Výstava prác – DSS Integra

 

Sponzori

demifood_logo tekoo_slovakia penam kimberly_clark ambitas_make_it_happen

achberger maso udeniny

DEMIFOOD, s.r.o. TEKOO SLOVAKIA, s.r.o PENAM SLOVAKIA, a.s. Kimberly-Clark, s.r.o, ambitas, s.r.o. Achberger - mäso, údeniny

ryba_logo

hormann_logo

lumax

whkote

Radovan Jurkovič

Peter Varga

Jana Turacová

 
Ryba spol. s r.o. Hörman Slovensko LUMAX WH-KOTE Bratislava, s.r.o.

2011 - 2024 © DSS INTEGRA  |  ambitas | make it happen